Hong Kong Express: 咩話?3歲生日優惠已經過咗?我哋又點會俾啲優惠停呢!「買一送一*」優惠嚟喇!

A1
jumboboy
0
喜愛
0
讚賞
0
沒料
0
沒趣
0
討厭
WJS_1RSD641944DYZ_o

內容:


Hong Kong Express: 咩話?3歲生日優惠已經過咗?我哋又點會俾啲優惠停呢!「買一送一*」優惠嚟喇!

兩個鐘之後上 https://goo.gl/t7JdSs 訂購由香港出發到多個優惠航點嘅機票,只要旅客人數為2既倍數,即可享「買一送一*」優惠!
無論您想同父母定係您最好既朋友去個講左好耐都未去既旅行,又或者您想送個驚喜旅行俾您既另一半,依家係時候訂購優惠機票啦!
快啲話埋俾班Friends知,齊齊準備出發啦!

訂購日期:2016年11月1日至11月3日
旅遊日期:2016年11月15日至2017年3月25日

條款及細則:
優惠如有更改,恕不另行通知.

分享
舉報
列印優惠
寄給朋友
收藏

bossini: Get Ready for Winter - EXTRA 20% off

優惠期:2016-12-03 至 2016-12-04

bossini: Everything FREE delivery!

優惠期:2016-12-03 至 2016-12-04

ZALORA: 華僑永亨信用卡客戶專享ZALORA年度網購狂熱優惠

優惠期:2016-12-03 至 2016-12-31

hutchgo.com:

優惠期:2016-12-03 至 2016-12-23

午市優惠 @sPepper Lunch Expres【大盛學生優惠 ‧ 加推- 大盛黑椒雞肉飯】

優惠期:2016-12-02 至 2016-12-09

Turbojet 噴射飛航: 工聯會會員-澳門來回船票 $250

優惠期:2016-05-16 至 2016-12-31

工聯會: 海洋公園套票 56折優惠

優惠期:2016-09-25 至 2016-12-18

2016年昂坪360港人生日優惠,免費坐纜車!

優惠期:2016-01-01 至 2016-12-30

侏羅紀公園於明年登陸日本環球影城

優惠期:2016-02-01 至 2016-12-31

金光飛航「買一送一」船票優惠

優惠期:2016-05-30 至 2016-12-31