kongsolo jetso expired

【持有AE卡嘅朋友機會嚟喇】商品以低至半價發售.

【持有AE卡嘅朋友機會嚟喇】

即日起至30/11,AEONCITY原箱店聨乘AE卡推出專享優惠,精選近30款人氣商品以低至半價發售,買滿$1000即減$100,多買多折扣,計返咪即係有額外9折? 想買Finlayson床品系列同BB車嘅您哋,即推開網購隨意門選購喇:is.gd/A3hQm