kongsolo jetso expired

#荃灣店限定 #芬蘭品牌Finlayson

荃灣店Finlayson pop-up store吸取吓靈感啦!唔駛換傢俬,添罝吓色彩繽紛嘅家品床品,自然煥然一新喇!仲有獨家優惠,快啲去片睇定有咩啱喇!
【繽FUN北歐「家」年華】Finlayson期間限定店
荃灣店地下展銷場
即日至11月26日