kongsolo jetso expired

全港 Circle K免費派發ECday Magazine

【第一次全港派發既ECday Magazine 出版喇!】
今期開始ECday Magazine可以喺全港嘅Circle K派發點拎到喇,快點拎本睇下啦!
今期嘅封面故事係由張家輝主演嘅電影《催眠‧裁決》,影帝張家輝喺戲中做心理學家,不過見到真正嘅催眠師竟然掉轉走?而旅遊資訊方面,今期為大家介紹哈爾濱嘅冰雪節!另外仲搜羅香港其他美食資訊,內容非常豐富!