kongsolo jetso expired

Kotex 【一試返唔到轉頭 褲仔每條低至62折!】

Kotex【一試返唔到轉頭 褲仔每條低至62折!】
一覺瞓天光不是夢 ✅唔洗驚漏M ✅唔洗就住就住打側瞓 ✅唔擔心起身要洗床單
未試過就趁有試用裝($9.9/2條)感受下呢種安心!Kotex Dreamate 安心甜夢褲仲特別柔軟 ‧ 透氣唔侷 ‧ 一定成為你頭2晚必備 ! 試用裝賣完即止,唔搶就冇喇! #Kotex #Dreamate #安心甜夢褲 #點瞓都唔漏 #旅行都用得 *各大指定個人護理連鎖店及超級市場有售。$9.9為建議零售價,最後價格由零售商自行決定。數量有限,售完即止。

條款及細則:
優惠如有更改,恕不另行通知