kongsolo jetso expired

【#樂富街坊注意 未來肉檔優惠益街坊】

【#樂富街坊注意 未來肉檔優惠益街坊】

#樂富街市未來肉檔
#限定優惠

同事話 #樂富 街市嘅未來肉檔好評如潮啊,為咗答謝街坊支持,呢個星期六日(23/11-24/11) 喺樂富街市未來肉檔購買$188優惠套裝,即可加$12換購買換購哈密瓜鮮淮山蓮子燉素湯乙盒!各位街坊盡情過嚟「素」貨啦。

條款及細則:
優惠如有更改,恕不另行通知