kongsolo jetso expired

【楊協成 X 肉肉熊 2020月曆】

【楊協成 X 肉肉熊 2020月曆】

肉肉熊 粉絲們有福了,今年楊協成聯同本地插畫家 John Ho 推出 《 楊協成 X 肉肉熊 2020月曆》,可愛 肉肉熊 with Friends 為大家帶黎熟悉嘅香港街景、熟悉嘅食物、熟悉嘅飲品,重現平凡又不失真的香港生活。

即日至12月19日,凡於指定商戶購買任何楊協成產品滿$30或以上,可於指定換領中心加$20換購《 楊協成 X 肉肉熊 2020月曆》一本 。數量有限,換完即止。Fans們立即行動喇喂~

#yeoshk #楊協成 X #肉肉熊2020月曆 #數量有限 #手快有手慢冇

換領詳情:
換領期:2019年10月19日至12月19日
數量有限,換完即止。
-------------
指定商戶 :
百佳超級市場 、惠康超級市場 、佳寶超級市場、大昌食品專門店、優品360、品味1+1、HKTVmall、士多Ztore及 HKSUNING.COM
-------------
換領中心地址及開放時間:
九龍旺角道33號凱途發展大廈9樓03室
電話: 2332 9995 
星期一至日: 12:00 至 22:00

詳細條款請參閱:www.yeos.com.hk/2020promo001.html

條款及細則:
優惠如有更改,恕不另行通知