kongsolo jetso expired

Mathgic答問題贏禮物 第二擊

【Mathgic答問題贏禮物 第二擊👊👊

第一個小遊戲未得獎唔駛灰心,依家喺機會啦﹗第二擊,依舊係數學加減題 (應該難唔到咁聰明嘅你😆)﹗答啱嘅朋友,將有機會贏取超市$100禮券🛒或Mathgic課程現金券😍

玩法
1. 讚好「Mathgic」Facebook專頁及本活動貼
2. 係本活動貼文寫低答案並成功tag兩位朋友
3. 分享本活動帖子到自己嘅Facebook (分享狀態需顯示為公開)

獎品🎁
頭獎 ─ 1份,超市$100禮券1張 (價值$100)
特別獎 ─ 10份,Mathgic課程現金券$400

活動條款及細則💡
1. 若果答中嘅參加者多於名額,將會以抽籤形式挑選出得獎者
2. 截止日期為2019年11月26日下午5時正。
3. 得獎名單將於2019年11月27日Mathgic Facebook專頁公布。
4. 如有任何爭議,Mathgic保留最終決定權。