kongsolo jetso expired

【ENJOYBAG - 有獎問答遊戲】- 抽中即送你名貴禮品

【ENJOYBAG - 有獎問答遊戲】- 抽中即送你名貴禮品!
又到年尾啦,為答謝各位呢一年嘅支持,ENJOYBAG 將不定期舉行有獎問答遊戲,大家記得mark實我哋Facebook, 齊齊贏獎品~我哋會於12月5日抽出並公布5位得獎者,敬請留意。

問題:請列出ENJOYBAG FW2019 (2019秋冬季)其中一個系列的名稱?
★參加辦法如下★:
1. “Like/讚好”「ENJOY Handbag-HK」Facebook專頁
2. “Like/讚好”此遊戲post
3. 回覆正確答案
4.Tag 一位朋友

截止日期及時間:2019年11月30日(星期六)晚上11:59止(一切以Facebook時間為準)

※注意事項※:
- 每位參加者只限參加是次活動及得獎一次。
- 得獎者將於5/12/2019 公佈及INBOX通知領獎事宜。逾期領獎作棄權論。
- 活動內容如有任何更改,恕不另行通知。如有任何爭議,ENJOYBAG保留最終決定權。