kongsolo jetso expired

138 Shoes《2019 跨年開倉》

138 Shoes

🍂⛄️天文台預測下週天氣開始轉凍啦!👶🏻潮B轉季換新裝又點小得換埋新鞋仔👣🥰
🌲🎅🏻今年聖誕同新年相隔唔夠一個月,好多媽媽已經開始問鋪面同事今年幾時開倉😆準備幫小朋友揀定靚鞋參加學校聖誕party或者去旅行影靚相💃📷😌
答應左大家再開倉會第一時間通知大家📣📣
《2019 跨年開倉》終於正式開始啦!!
今年除左童裝外,仲會有男女裝