kongsolo jetso expired

【賞茶 - 🎄聖誕套票】

【賞茶 - 🎄聖誕套票】
.
下個月就到聖誕節啦😆。聖誕最啱就梗喺約埋三五知己👫🏻👭🏻👬🏻 一齊啦。講起聚會就一定唔少得有飲品🤤,所以呢⋯⋯趁住呢個節日,賞茶就推出「🎄聖誕套票」,大家只要憑套票內嘅各款現金券或優惠券,就可以買到自己心水嘅飲品,一齊同朋友暢飲🥳