kongsolo jetso expired

惠康【惠食「煮」場 大晒冷!】星級大廚Jacky 食譜任你煮

惠康【惠食「煮」場 大晒冷!】星級大廚Jacky 食譜任你煮

諗煮咩餸諗到頭都痕?等星級大廚Jacky幫吓你!有家常滋味系列、「泰」識食系列、茶餐廳風味系列、韓日の料理系列,仲有今個星期最新推出嘅寶島滋味系列,所有星級食譜一次過送哂俾你!只要跟住Jacky嘅Tips去惠康用$99買齊所有上乘材料,餐餐都有好餸食啦!

快啲click入下面網址,一次過拎走所有Jacky教過大家嘅拿手好菜!

bit.ly/33ewMSx

煮好餸要用星級廚具,即嚟惠康儲齊笑印換領/換購德國Fissler 廚具啦!

*以上$99三餸套餐是按建議食譜所需之主要食材及份量, 並按其推廣價計算。優惠詳情受條款及細則約束。如有爭議,惠康保留最終之決定權。

#惠康 #Wellcome #星級大廚 #JackyYu #惠食煮場 #笑住儲 #德國著名Fissler廚具及廚房用品 #星級廚具升級味道 #變廚神 #永遠努力為你著賞

條款及細則:
優惠如有更改,恕不另行通知