kongsolo jetso expired

#一田購物優惠日 #明日開始喇.產品低至22折起

有逾300款國際知名美肌品牌產品低至22折起,新駐品牌雪花秀首次加入一田購物優惠日逾50款$400有找

美白補濕護膚套裝選擇,仲有$300以下小資女必搶組合部分優惠套裝數量有量大家要把握機會入手喇

想知邊間分店有乜嘢好貨抵買?

請即到一田購物優惠日網站銷定目標

【一田購物優惠日】
🔸27/11(三)👉9am - 8pm
🔹28/11(四) - 2/12(一)👉10am - 8pm
📍一田百貨: 沙田/大埔/荃灣