kongsolo jetso expired

【新年の幸福を願禮券優先推廣】

【新年の幸福を願禮券優先推廣】

即日起,喺全線東海堂分店可以用優先價預早購買各款年糕/賀年禮盒禮券*!提早迎接新年啦!Wishing for new year happiness
*禮券於全線東海堂分店有售
優先推廣期至2019年12月8日止
數量有限,售完即止
更多網店套裝優惠
https://www.aromeonlineshop.com.hk
(於網店成功下單後,取得電子條碼換領信及以其列印本直接到門市換取現貨)
產品圖片只供參考