kongsolo jetso expired

UA Cinemas【Frozen 迷注意!❄️】

UA Cinemas【Frozen 迷注意!❄️】

聽日起,喺指定日子^ 嚟UA院線觀賞《#魔雪奇緣2》,憑票尾可於即日免費換領 Frozen II #十字牌 #Spoona 純.凝酪系列 (90克) 一杯! 睇戲時嘆住呢杯 yogurt,睇得又食得,一次過滿足晒您視覺同味蕾嘅享受!

^ 指定日子:30/11 - 1/12
* 優惠受條款約束,數量有限,送完即止。

#甜品級乳酩 #Kids_love_frozen_yogurt #健康無添加色素防腐劑 #純凝酪 #Frozen2 #UACinemas #UAreamused

條款及細則:
優惠如有更改,恕不另行通知