kongsolo jetso expired

小米手機【手機Trade in 優惠】

 小米手機【手機Trade in 優惠】
又到trade in 舊機換新機嘅時候,今次我哋回收嘅手機品牌進一步擴至SONY同LG指定型號手機,更有機會獲得屈臣氏禮券!快啲嚟trade番部1億像素手機喇!
指定手機型號及價格︰
http://bit.ly/2Wa4F8B

條款及細則:
優惠如有更改,恕不另行通知