kongsolo jetso expired

【康泰嚴選】免費送你2020年座枱曆一個!

【康泰嚴選】免費送你2020年座枱曆一個!
新一年就快到啦!康泰嚴選出2020年12個必遊景點,仲有齊兩岸三地假期標籤同請假攻略,俾大家開始計劃下一年嘅Travel plan!下一年你想去邊玩呢?
由12月1日起,任何消費滿$2,000,即可獲得康泰2020年座枱曆一個!
數量有限,送完即止!
*詳情可向康泰各分行職員查詢。

條款及細則:
優惠如有更改,恕不另行通知