kongsolo jetso expired

爆丼屋 12月生日優惠

爆丼屋 12月生日優惠

【一齊慶祝!!!12月生日優惠】

12月份生日既丼粉留意啦, 只要係12月份黎爆丼屋惠顧滿4款丼飯,其中一碗即可享免費, 不限款式
即係包括新品黑毛豬肋骨丼及煙燻丼都可以送架!

把握機會, 約埋朋友仔黎慶祝生日啦

#爆丼屋

條款及細則:
優惠如有更改,恕不另行通知