kongsolo jetso expired

日本城: 【加$19.9換購海底撈火鍋底料!‍♀️】


日本城: 【加$19.9換購海底撈火鍋底料!‍♀️】

天氣凍突然想食海底撈?呢家唔駛咁麻煩北上喇!

18/12或之前嚟eshop購買任何產品(供應商貨品除外),即可加$19.9換購其中一款海底撈底料:酸香蕃茄/麻辣清油/酸菜魚。快d約埋朋友一齊試下味 >> http://bit.ly/2PjGi27

條款及細則:
優惠如有更改,恕不另行通知