kongsolo jetso expired

【#百佳網店 鼠年狂掃買買買】

【#百佳網店 鼠年狂掃買買買】
仲有唔夠一個月,農曆新年就嚟啦!你買晒洗邋遢用品準備打掃未呢?拜年啲禮盒呢?我哋已經一早為你準備好❗而家上百佳網店買滿$1300,而當中包括任何家居用品,即減$80 即嚟百佳網店辦年貨,過肥年啦: https://bit.ly/361MjHK
記得要輸入優惠碼「CNY80」啊

優惠期至2020年1月24日。優惠以每張發票計算。受條款細則約束。數量有限,售/送完即止。

#香港百佳超級市場 #PARKnSHOPSupermarket #鼠年狂掃買買買

PARKnSHOP.com 網上超市 選擇更多

條款及細則:
優惠如有更改,恕不另行通知