kongsolo jetso expired

和民【儲齊印仔請你食lunch 】店舖限定

和民【儲齊印仔請你食lunch 】店舖限定
而家只要嚟指定4間店舖食Lunch或tea set,每個餐可以得到印仔1個
儲夠4個可以半價換購$79午市定食1客,
儲齊7仲可以得到免費$79午市定食1客!
.
.
小貼士:3-5pm時食午市定食仲可以攞到雙倍印仔!!!
.
⏰推廣期: 2020年1月10日至蓋印卡派完即止
優惠受有關條款及細則約束,詳情請參閱蓋印卡上內容
=====================
指定店舖:
旺角始創中心店
旺角雅蘭中心店
九龍灣淘大商場店
紅磡黃埔天地店
店舖資訊:: http://watami.com.hk/shop-info-watami

#watami #和民 #饗和民 #jetso #著數 #午市優惠 #始創中心 #雅蘭中心 #淘大商場 #黃埔天地 #和食 #日本料理

條款及細則:
優惠如有更改,恕不另行通知