kongsolo jetso expired

自由鳥 x 惠康賀年著數遨遊SIM「亞洲12地」外遊買一送一

自由鳥 x 惠康賀年著數遨遊SIM「亞洲12地」外遊日費 $75/5日買一送一

年又過年,自由鳥與你共慶歡樂年年!做咩咁好唱口?因為農曆新年就快到,自由鳥拍住惠康大派賀年外遊著數呀!
於1月17日至1月23日期間,嚟惠康、Market Place by Jason、3hreesixty、Jasons及網上商店^購買自由鳥遨遊SIM「亞洲12地」5日外遊數據卡可享買一送一優惠*,即係HK$75有2張!啱晒你飛去中、日、韓、台、泰等地方#,平均每日外遊數據只係HK$7.5,分開幾日用或連續用都得,超抵兼夠晒靈活!嚟緊辦年貨、買賀年禮物時順手買返幾張,無論係新年飛定遲吓飛都啱用!自由鳥預祝大家新春快樂,步步高「飛」!
自由鳥仲會繼續推出一連串獎賞及破格驚喜,大家記得密切留意自由鳥嘅 Facebook 同 IG,千祈唔好錯過!用自由鳥就係鬆D!
*數量有限,售完即止。
#「亞洲12地」包括中國、日本 、台灣、南韓、泰國、澳門、印尼、馬來西亞、新加坡、孟加拉、柬埔寨及斯里蘭卡。

條款及細則:
優惠如有更改,恕不另行通知