kongsolo jetso expired

AEON Stores:#KUMAMON 又嚟同大家見面喇

AEON Stores:#KUMAMON 又嚟同大家見面喇

由1月16日至22日,一於嚟 #日本熊本縣晚白柚,掃晒印有部長嘜頭嘅產品返屋企喇!
未住先,想同部長見面?記得MARK實以下日子時間同地點,同部長影相喇每場見面會會派發20個籌,機會難得,記得唔好錯過呀~