kongsolo jetso expired

百佳超級市場【🔋GP超霸產品限時優惠🎉】

百佳超級市場【🔋GP超霸產品限時優惠🎉
要隨時隨地都keep going梗係要叉充電啦!而家嚟百佳或者上百佳網店購買任何GP超霸產品每滿$40,即送你超霸超強鹼性電池2A三十粒裝一件(價值$39.9)!仲係多買多送𠻹 🤩
*優惠期至2020年3月26日。貨/贈品數量有限,售/送完即止。優惠不適用於店取易服務。優惠受條款及細則約束。

條款及細則:
優惠如有更改,恕不另行通知