kongsolo jetso expired

7-Eleven 輕盈早餐【#著數之選】

7-Eleven【#著數之選】想搵輕盈早餐,不如試吓雀巢穀物棒啦!每件穀物棒熱量低於100卡路里咋,啱晒想keep fit嘅你啦
今期驚喜優惠價:由即日起至3月10日,買雀巢美祿穀物棒23.5克/雀巢可可穀物棒25克/雀巢纖怡朱古力穀物棒23.5克/雀巢纖怡士多啤梨穀物棒23.5克 $50/16件!平均約$3.1一件咋,梗係要嚟7-Eleven入定貨啦!
*優惠受有關條款及細則約束,詳情請參閱店內宣傳。
#7Eleven便利店 #著數優惠 #Jetso #早餐推介 #輕盈早餐 #下午茶都得

條款及細則:
優惠如有更改,恕不另行通知