kongsolo jetso expired

【MX送你85折晚市外賣優惠券!】

【MX送你85折晚市外賣優惠券!】
憑券到MX分店喺晚市時段惠顧外賣自取滿$50或以上,就可享85折優惠
快D留言 「外賣85折」領取優惠券啦!

*優惠券派發至2020年3月11日為止
*購買外賣燒味及滾湯小菜外賣2人餐除外