kongsolo jetso expired

百佳超級市場【小店長大挑戰】#有獎遊戲

百佳超級市場【小店長大挑戰】#有獎遊戲
睇完兩集小店長大挑戰👱‍♂,認識咗我哋嘅「百佳安心措施🛡」,而家你又準備好接受挑戰未?即刻留言「我要玩」,按指示開始遊戲,完成後仲有機會贏取「$20百佳超市電子禮券」 🎟𠻹(名額: 200個),你都快啲開始挑戰啦😉
🎈條款及細則🎈
- 完成時間及次序以主辦單位電腦紀錄時間為準
- 每個Facebook帳戶、電話號碼及電郵地址只限參加獲獎一次
- 遊戲截止時間:2020年3月12日23時59分
- 得獎名單將於2020年3月18日於此遊戲貼文內之留言欄公佈
- 更多條款及細則請參閱遊戲表格

t.ly/GxO20

條款及細則:
優惠如有更改,恕不另行通知