kongsolo jetso expired

#雙妹嚜會員限定禮遇

#雙妹嚜會員限定禮遇
#齊心防疫
會員凡購買任何產品,即可免費獲「劉鑾雄慈善基金」贈送口罩1包 (共5個)。
同時出示有效之長者咭正本,即可額外獲贈多1包口罩 (即共10個)
口罩數量有限,先到先得,送完即止。快啲通知身邊親朋好友行動喇❣️
條款及細則
1️⃣雙妹嚜會員需出示會員咭或提供已登記之聯絡電話號碼 (必須以先前登記之電話號碼為準)。
2️⃣每位會員只限獲得一次口罩限額 (5個或10個)。
3️⃣此活動可出示家人長者咭正本,但必須同時進行,不可後補。
4️⃣因配合公司負責人查核員工派發口罩之程序及覆查數量,店員會登記閣下之長者咭部份號碼作紀錄,活動完結後有關紀錄將被銷毁。
5️⃣如有任何爭議,廣生堂有限公司保留最終決定權。
專門店地址
地址:香港銅鑼灣記利佐治街2-10號銅鑼灣地帶283號舖(銅鑼灣港鐵站E出口)
營業時間:星期一至五 12:00 - 20:00
星期六、日及公眾假期:12:00-21:00
馬上即Like雙妹嚜專頁,可以留意更多最新消息。記得將雙妹嚜專頁設定為「搶先看」/「See First」
記得Follow埋 雙妹嚜 嘅 Instagram:https://www.instagram.com/twogirlsclub
#twogirls #雙妹嚜 #twogirlsclub #本地品牌 #Hongkongbrand
#銅鑼灣地帶 #causewaybayplace
#劉鑾雄慈善基金
#口罩 #數量有限先到先得

條款及細則:
優惠如有更改,恕不另行通知