kongsolo jetso expired

惠康 【惠食「煮」場】豬多好煮意✨

惠康 【惠食「煮」場】豬多好煮意
「下火鹹瘦肉皮蛋番茄芫荽湯」😍
上次星級大廚Jacky Yu教咗大家整「香辣豆豉醬蒸排骨」,係咪好好味呢!今次Jacky就再教大家煲番個「下火鹹瘦肉皮蛋番茄芫荽湯」。新鮮嫩滑嘅「泰正」瘦肉煲湯都一樣咁好味😋,個湯又夠晒滋潤,仲唔快啲試吓啦!
快啲Click一Click食譜👉https://bit.ly/2TFO4pa,學吓Jacky點煮啦!然後就快快手去惠康掃泰豬喇!
星級大廚Jacky精選食材
🔸「泰正」冰鮮豬瘦肉 350克
優惠期:6/3 - 8/3/2020


條款及細則:
優惠如有更改,恕不另行通知