kongsolo jetso expired

《三月份》競猜問答有獎遊戲!
《三月份》競猜問答有獎遊戲!

又嚟到三月份喇!大越越南餐廳將會舉行一個有獎問答遊戲!答中有機會得到大越越南餐廳《風味二人餐,價值$178》
今次同樣係會送出10份!
數量有限!!大家快啲踴躍參與啦!

問題黎喇!財務波說派錢紓解民困,大家估下會幾時派?

A. 四月一號愚人節派
B. 中秋節食住月餅派
C. 年尾做冬先派
D. 等到777死咗都未派
E. 以上皆不是(自選答案)

咁識答嘅你!就快啲喺下邊留言啦!
我哋會好快抽出得獎的幸運兒!!