kongsolo jetso expired

【AEON網購快訊】只限一天,每單最多減$120,再有95折

【AEON網購快訊】只限一天:
AEONCITY原箱店精選來自日本嘅 #零食飲品#寵物用品#嬰兒用品 及 #家品 畀大家。今日全店仲舉行每月一度嘅大特賣,每$600減$60,每單最多減$120,再有95折👍🏻