kongsolo jetso expired

【蚊的迫降 - 皇牌蚊怕水giveaway】皇牌蚊怕水30m


【蚊的迫降 - 皇牌蚊怕水giveaway】
最近行山郊遊成為最受歡迎活動,但又怕畀蚊針?
噴上我哋嘅皇牌天然蚊怕水就唔怕蚊針啦!
成份由薰衣草、香茅和橙皮等揉合而成,#非常有效驅蚊
不含具刺激皮膚DEET,清香味道容易接受。
問題:圖中出現了多少支皇牌蚊怕水呢?
活動於2020年3月21日會抽出8位得獎者,並獲得該皇牌蚊怕水30ml乙支。
參加辦法:
1) Like【Lemongrass House香港檸檬草屋】專頁
2) Like & Share此活動post( 🌎公開)
3) 留言答案 及 列明領取禮品之分店
(分店地區: 銅鑼灣廣場店/ 太子MOKO店/ 太子道西店 / 元朗YOHO店)
4) 活動完成後,我們將於Facebook專頁上公佈8位得獎者姓名,得獎者需INBOX我們,以便通知領取禮物事宜。
-------------------------------------------
條款及細則:
-每人只限參加遊戲一次。
-得獎者訊息不得轉贈他人,一經發現,會取消得獎資格。
-得獎者必需於指定日期內領取禮物,逾期作廢。
-任何參加本活動的Facebook用戶,即表示其本人已接受及同意有關本贊助活動之條款及細則並受其約束。
-只限香港地區人士參加。
-歡迎大家於2020年3月20日或之前參與,8位得獎名單會於2020年3月21日公佈。
-如有任何爭議,Lemongrass House將保留最終決定權。