kongsolo jetso expired

友和【#313好物推介】

友和【#313好物推介】
Dr Arrivo The Zeus 宙斯射頻彩光提拉緊緻美容儀 閃鑽限量套裝 要買趁手‍♂️3月19日 10:00開波
閃購頁面傳送門:http://bit.ly/2vXeUB2
有乜咁巴閉?
韓國品牌,韓國製造,香港原裝行貨
星媽都介紹,超級儀器
❤️收眼袋去眼紋… 更多
❤️去全面紋,虎紋額頭紋
❤️全面收緊,面細一半
❤️瘋狂收緊雙下巴
❤️快速去頸紋
唔想同衰老做朋友
呢個頭炮強效產品♀Dualsonic Hifu 超聲刀美容機,絕對係明智必選
美容院打一次Hifu 超聲刀♀$1000又點得呀⁉️
但佢不需$1000/次就可以輕輕鬆鬆係屋企自己做!
♀Dualsonic Luxury 家用hifu機面頭有3000發,若根據建議每次療程使用約300 發,可用大約10個療程; 相對於美容院hifu 療程,Dualsonic hifu機性價比真係相當高
產品簡介
Dualsonic既Hifu 機就完美展示具有3.0mm同4.5mm既穿透力,真真實實可以幫肌膚同衰老Say good
✅將超聲能量穿入1.5mm,3.0mm或4.5mm深度的皮膚層(真皮)和筋膜層(SMAS)改善鬆弛
✅促進膠原和彈性纖維再生,挽回肌膚彈性
✅即時去走眼部皺紋丶法令紋
✅有助真皮層重升面部輪廓
♀1.5mm 模式針對表皮層,適用於額頭、魚尾紋、頸上方、頸
♀3.0mm 模式針對真皮層,適用於魚尾紋、面頰、面中央
♀4.5mm 模式針對筋膜層,適用位置同上,它起到在筋膜層肌肉生長牽拉,達到提拉、緊緻效果
用家仲可以根據要使用既臉部位置,選擇HIFU機打入皮膚既深度,額外附有1.5mm深度嘅眼周專用頭,令眼周等嘅微小位置都可以使用

條款及細則:
優惠如有更改,恕不另行通知