kongsolo jetso expired

有機會贏取GENAI迷你入耳式無線藍牙耳機連充電盒

【計算業務成功之道】 #有獎遊戲
到底成功之道係咪有數得計?今次一於玩下數學遊戲!答中以下問題而又最有創意嘅20位參加者,即有機會贏取GENAI迷你入耳式無線藍牙耳機連充電盒一份🎧
i. 圖中老闆等於幾多?
ii. 你心目中嘅創業方程式係點嘅?
遊戲玩法:
1. 「Like/ 讚好」「敢創世代 InnoGene」Facebook專頁
2. 「Like/讚好」此遊戲帖文
3. 於此遊戲帖文留言回答以上問題及Tag 2位朋友
留言格式例子:
i. 99
ii. 我心目中嘅創業方程式係:40%創意 + 40%努力 + 20%機遇
@朋友A @朋友B
4. 最有創意的參加者可獲得獎品一份,共20份
5. 每人參賽次數不限,唯獨得獎次數只限一次,違反規則者的參加資格將被取消
遊戲截止日期:2020年3月30日下午11:59(香港時間),逾期恕不接受。
得獎名單將於4月3日內在本專頁內公佈
*如有任何爭議,敢創世代 InnoGene將保留最終決定權。
*遊戲受條款約束: http://bit.ly/2U9vjKT