kongsolo jetso expired

《送口罩》😷免費送出3包KF94女性小臉口罩


🎁免費口罩齊抗疫,uc skincare與你同心抗疫💪
📣📣好消息!《送口罩》《送口罩》😷免費送出3包KF94女性小臉口罩,一包有3個!名額3位!
會係留言中抽中3位幸運兒🎉
快d搵埋親朋戚友鄰居同事一齊參加啦!
有興趣可按以下步驟參加:
追蹤UC skincare.hk Facebook 專頁
Like UC skincare.hk Facebook
Like and share此post
tag 5位朋友,(要變粗體先OK)
記得自行排上編號
留言,例子:「No.1 ,我要uc skincare送出口罩給我這位幸運兒」
要做齊以上步驟先得呀😘
店長到時抽出三位幸運兒🥳✂️✂️12/4/2020年23:59截止✂️✂️
💫4月13日會在專頁公佈結果
💫禮物會以順豐到付寄出
💫如有任何爭議,店主保留最終決定權,敬請留意!