kongsolo jetso expired

一風堂【應援價格 $48拉麵!】

一風堂【應援價格 $48拉麵!】
而家白丸同赤丸拉麵做緊優惠啦!每日晏晝5:30起就可以優惠價食到一風堂招牌白丸/ 赤丸,特製白丸同特製赤丸都一樣有優惠㗎~
#一風堂 #應援價 #應援拉麵 #白丸 #赤丸

條款及細則:
優惠如有更改,恕不另行通知