kongsolo jetso expired

Kappa 最後今星期! 快啲過嚟搶購啦!

Kappa

最後今星期! 快啲過嚟搶購啦!
價錢已經非常平,買三件或再有九折添!
觀塘開源道75号業發工業大廈2期3字
FINAL CLOSE OUT SALES:
Until March 28 Sat )
Time 11am-7:30 pm
@Unit G, 3/F, Yip Fat Factory Building Phase 2, 75 Hoi Yuen Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong (Kwun Tong MTR exit B, 3 minutes walk

條款及細則:
優惠如有更改,恕不另行通知