kongsolo jetso expired

Pricer【郁手啦!】DIY 自組傢俬系列 $459起!

【郁手啦!】DIY 自組傢俬系列 $459起!
Pricerite 實惠DIY 自組傢俬系列🔧,讓你隨時買,隨時砌,貨品包裝內附組裝說明及所需零件,只需一支螺絲批即可以完成整個簡單組裝程序,簡單到可以一邊睇住Obba一邊砌,讓時間更靈活,同時亦可享受「DIY」嘅樂趣!!
📣📣現時DIY 自組傢俬系列低至$459有交易,立即到門市或網店選購啦!
立即購買: https://bit.ly/2y4Bo3O