kongsolo jetso expired

【德國「秀碧®」畫鬼腳有獎遊戲】


【德國「秀碧®」畫鬼腳有獎遊戲】
除疤有好多方法,有人會拎膠布痴住佢算、拎紅藥水求其搽兩搽、又有人諗住搽多啲Cream就可以減淡。圖中三位受咗傷嘅朋友,到底邊個最後可以拎到德國「秀碧®」成功除疤呢?即刻留言話畀我哋知你嘅答案!
遊戲玩法:
1. Like我哋「德國秀碧 Contractubex」Facebook專頁 。
2. Like 同Share 哩個Post。
3. 喺留言欄講邊個人可以成功除疤,再講低有咩疤痕最令你頭痛,Tag 3 位朋友同 #我要除疤
提提你:路線唔一定由上至下㗎!
由即日至2020年3月31日,「德國秀碧® Contractubex」答啱問題而分享又最有創意嘅30位參加者就可獲得德國「秀碧®」除疤膏10克及晚間深層除疤貼7片裝 (總得獎名額: 30 名)。
條款及細則:
1. 遊戲日期: 即日至2020年3月31日晚上11時59分結束。
2. 每人只限參加一次,重複參加並不計算在內。
3. 得獎名單將於「德國秀碧 Contractubex」專頁內公佈。
4. 參加者的完成登記時間及排名以活動系統所記錄時間為準。
5. 每名參加者只可參加一次 (以參加者Facebook ID作準)。
6. 是次活動參加者須為18歲以上香港居民。
7. 是次活動送出的所有獎品,均不可兌換現金或其他禮品。
8. 得獎者須提交個人資料,包括身份證全名、Facebook 用户名稱、聯絡電話及收件地址,以作聯絡領獎之用。
9. 如得獎者因個人資料填寫不實,以致無法聯絡,被視同放棄本活動參加資格,而樂信藥業不會作任何補償或賠償。
10. 如有任何爭議,「德國秀碧 Contractubex」保留最終決定權。