kongsolo jetso expired

抽獎送禮 防疫用品


📣📣📣抽獎送禮📣📣📣
為慶祝我哋專頁超過300 LIKE👍🏻好多謝各位對我地嘅支持,齊心抗疫,全香港人加油💪💪我地會送出
❤️日本獨立包庒口罩 10個裝 x10份
🧡泰國成人17.5cmx9.5cm口罩50個庒(1份)
💛 泰國中童14.5cmx9.5cm口罩50個庒(1份)
💚滴露消毒濕紙巾十片裝 x2(10份)
💙台灣消毒全方位防護噴劑x1(3份)
💜韓國酒精搓手液500mL x1(1份)
🤎Meo Karen Walker 口罩大碼x1(2份
🤍消毒火酒15ml噴霧x2(20份)
玩法:
⭐️讚好 Noblebeautyshop 專頁
⭐️讚好同分享此Post *記得設定為公開*
⭐️留言Tag 3位個朋友仔
❗️必須做齊以上先合資格參加,未能做齊之參加者,將會取消資格
截止日期:17/4/2020
抽獎公佈日期:18/04/2020
條款及細則:
■ 每位facebook用戶只限參加一次
■ 參加者必須按照指示完成遊戲
■ 得獎者會有專人通知領獎
■ 如有任何爭議,Noblebeautyshop 保留一切最終決定權