kongsolo jetso expired

【DBS COMPASS VISA瘋狂購物日 2/4】

【DBS COMPASS VISA瘋狂購物日 2/4】
今日(2/4) shopping又有限時優惠!嚟百佳用DBS COMPASS VISA 單一簽賬滿100即享92折優惠只限今日,心動不如立即行動,快啲嚟百佳或上 #百佳網店 掃貨啦:https://bit.ly/2kdoNF3
優惠受條款及細則約束。詳情請瀏覽: go.dbs.com/hk-pns