kongsolo jetso expired

惠康【健康「升呢」】

惠康【健康「升呢」】
精選產品為您加添維他命C及蛋白質

相信呢段時間,⼤家都會好關⼼⼀家⼈嘅健康。想健康「升呢」,當然係食多啲含有維他命C及蛋⽩質嘅食品。惠康就精選咗⼀系列能夠為你提升健康嘅產品,價格優惠,快啲嚟惠康掃貨,等你同屋企⼈都可以⼀齊食多啲!

優惠期:3/4 - 9/4/2020

#惠康 #Wellcome #健康升呢 #維他命C #蛋白質

條款及細則:
優惠如有更改,恕不另行通知