kongsolo jetso expired

惠康【買大拖細慳住走😍】

惠康【買大拖細慳住走😍
一眾零食吃貨君又要準備掃貨啦📣!惠康精款各款薯片、蝦條、粟一燒及粟米片,今個星期全部買大包就即送細包裝,買大送細俾你慳住走,快啲掃返屋企打機煲劇慢慢嘆啦😋
優惠期:3/4 - 9/4/2020
部分貨品不適用於「惠康為您送」網上購物服務。以單一發票及折實價計算。優惠受條款及細則約束。貨品圖片只供參考。貨品數量有限,部分貨品只限指定分店提供,售/送/換完即止。
#惠康#Wellcome#買大拖細慳住走#零食

條款及細則:
優惠如有更改,恕不另行通知