kongsolo jetso expired

【你最喜愛嘅Pokémon係…】有獎遊戲


【你最喜愛嘅Pokémon係…】有獎遊戲
每隻Pokémon嘅屬性同技能雖然各有不同,但就隻隻都咁得人鍾意!如果要你揀出自己最鍾意嘅Pokémon,你會揀邊一隻呢?點解?立即參加遊戲,留言話畀我哋知邊隻Pokémon係你嘅最愛同原因,答案最有創意,就有機會贏取系列商品!作為Pokémon嘅粉絲,亦可到寶可夢 香港留意最新資訊㗎~
參加抽獎方法︰
1) 讚好bossini Facebook、Instagram專頁及本帖文
2) 留言你最喜愛Pokémon的名稱、原因及TAG 3位朋友
3) 即可參加抽獎
奬品:Pokémon系列商品套裝:兩款環保袋+兩件T恤 (共10份)
開始時間:2020年4月2日
截止時間:2020年4月8日下午23時59分(以香港時間為準)
抽獎日期︰2020年4月14日
得獎公佈:2020年4月20日於此專頁公佈
條款及細則:
1. 參加者必須讚好「bossini」 Facebook、 Instagram專頁、本帖文及於本帖文留言回覆。
2. 參加者必須根據活動玩法完成所有步驟方可參加抽獎。
3. 每個帳戶只能留言一次,兩次或以上之留言帳號將會被取消資格。
4. 每個帳戶只能獲獎一次。
5. 是次活動所有送出之獎品不能兌換現金或其他禮品。
6. 參加者屬自願性質參加是次活動,一切因是次活動所構成之責任與bossini無關,bossini將免除一切法律責任及賠償。
7. 如有任何爭議,bossini保留最終決定權而毋須另行通知。