kongsolo jetso expired

Satami 三月生日優惠至4月30日

Satami

#GoodNews 三月生日嘅你,收到生日優惠SMS但未安排到時間買內衣?我哋決定延長你哋嘅生日優惠至4月30日!
記得提提身邊3月生日嘅朋友呀~

條款及細則:
優惠如有更改,恕不另行通知