kongsolo jetso expired

送50盒 PubliccareU.K 中童靚靚Cute口罩


我地老闆好錫小朋友😘 送完大人 今次又大方送禮俾大家既小朋友抗疫😁
送50盒PubliccareU.K🇬🇧中童靚靚Cute口罩
祝願 🇭🇰香港全部小朋友健健康康成長💪💪
齊心抗疫😘共度難關🙏
超簡單參加方法 :
Step 1 : 讚好 福港中西大藥行 專頁
Step 2 : 讚好及分享此Post
Step 3 : Tag 3 位朋友 並留言 送我中童口罩俾小朋友抗疫😘
完成 3個步驟之後,即有機會獲得 PublicCareU.K 中童口罩 一盒 禮品合共50份好易中😎
-----------------------------------------------------------------
條款及細則:
1.活動會於2020年4月15日晚上截止
2.每個Facebook登記賬戶只可參加1次,如不符合參加條件或未完成所需步驟將不獲得獎機會而不另行通知;
3.得獎者將於本公司Facebook 公布,禮品 可於本公司指定分店領取。
4.並會於4月18日 福港專頁 公布得獎名單
5.任何爭議,福港中西大藥行將保留最終決定權。