kongsolo jetso expired

有機會可以獲得御茶園烏龍茶及蜂蜜綠茶各一箱


【御茶園有獎遊戲 家中尋寶大行動】😎
送兩箱茶比你慢慢嘆🤩
為左疫情成日都留喺屋企真係有啲悶😩,不如同茶王仔一齊喺屋企尋下寶啦🤗
⁉️片中分別出現咗幾多枝御茶園烏龍茶同蜂蜜綠茶呢⁉️
答中位朋友即有機會可以獲得御茶園烏龍茶及蜂蜜綠茶各一箱🥳,名額五個‼️到時就可以喺屋企,睇住電視慢慢歎啦😚
參加辦法👇
1. Like 御茶園冷山茶王專頁,Like 及 Share 此 Post
2. Tag @2個朋友仔
3. 於留言處留下正確答案
(御茶園生產地是在那一個國家?;冷山茶王烏龍茶蜂蜜綠茶總共___支)
遊戲日期:4月6日至4月20日中午16:00
*須受條款及細則約束 https://forms.gle/tyaycmNxhFFY5Rw16