kongsolo jetso expired

【小曼谷拉闊泰菜齊抗疫】

【小曼谷拉闊泰菜齊抗疫】

香港人咩都要快,今晚住港島區嘅朋友有福了快人一步嘅話,Jim哥就會送你一餐飯(三款菜:風味燒豬頸肉、馬拉盞炒椰菜苗、鮮蝦炒金邊粉),

痛苦係來自選擇太多,晚餐唔知食咩唔緊要~Jim哥幫你諗掂佢有辣有唔辣,任君選擇無論係鍾意食素、食肉,或者鍾意食海鮮嘅你妳您都一定搵到啱口味嘅!

今晚準時6點半,我哋小曼谷搞搞新意思,開live幫你外賣點菜開live期間落單仲有8折優惠,折實滿$500-就會幫你即叫即煮,盡快一小時內送到府上用餐後可即時俾返寶貴嘅意見

(備注: 銅鑼灣店戶戶送服務只限銅鑼灣區,自家外賣速遞服務則為全港島區)

另外小曼谷全線餐廳外賣自取全線九折優惠

銅鑼灣餐牌:
https://docs.google.com/document/d/18qwySVgvzFS3uSSJOMPt-sJLIK7uPD7RqnvI2Os_t_Y

==============================
銅鑼灣小曼谷外賣電話:27167818

地址:銅鑼灣謝斐道535號Tower535地庫B02舖

小曼谷泰國美食
九龍城南角道9號地下
BTS泰國美食站
九龍城南角道11號地下
小曼谷海鮮燒烤屋
九龍城太子道西398號御太子1-3號地舖
2716 7828

小曼谷泰國美食
元朗教育路50號兆明樓地下地舖
2716 7800

Follow us on IG:
https://instagram.com/minibangkok

#銅鑼灣 #香港 #外賣 #泰菜
#黃色經濟圈 #康復香港 #時代抗疫

條款及細則:
優惠如有更改,恕不另行通知