kongsolo jetso expired

千色Citistore#元朗店Uji限定 #開幕大優惠 .

千色Citistore #元朗店Uji限定 #開幕大優惠 .
元朗店UJI HK新張期獨家優惠,嚟揀番套心水床單啦~
元朗店4樓Uji專櫃有售
優惠期至4月20日
數量有限 售/送完即止