kongsolo jetso expired

【星期四 好價勢】友和限時閃購活動上線喇!

【星期四 好價勢】友和限時閃購活動上線喇!
「在家健身+運動」主題產品大割引
閃購活動傳送門:http://bit.ly/2H1OjFh
友和優惠活動【星期四 好價勢】10:00am都有閃購~手快有手慢冇
冇得出街做GYM,減少出去運動?不如喺屋企睇住電視煲住劇做運動啦!
小編推介
Energym X-Bike Prime 至尊健身單車 灰色
WalkingPad R1 Pro 可折疊跑步機
MUNCHENX MG-007 筋膜肌肉按摩槍
溫提:見到心水產品記得按「通知我」,開賣前通知你!
閃購商品數量有限~ 大家要加油努力搶!
#星期四好價勢

條款及細則:
優惠如有更改,恕不另行通知